ภาพบรรยากาศในงานวันแม่ ประจำปี 2556

Advertisements

การประกวดกิจกรรมต่างๆในวันแม่

รายชื่อผู้ชนะการประกวดคัดลายมือ

                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อันดับที่ 1  เด็กชายอภิสิทธิ์

อันดับที่ 2   เด็กชายอิคิว

อันดับที่ 3  เด็กหญิงวรรณดี

                              ระดับขั้นประถมศึกษาปีที 2

อันดับที่ 1  เด็กหญิงสุมลเอ

อันดับที่ 2   เด็กหญิงซีซิน

อันดับที่ 3  เด็กหญิงรัตติการณ์

                              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อันดับที่ 1  เด็กหญิงพิวอิ

อันดับที่ 2   เด็กหญิงวาตีดา

อันดับที่ 3  เด็กหญิงปลา

รายชื่อผู้ชนะการประกวดอ่านบทความวันแม่

                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อันดับที่ 1  เด็กชายทวีศักดิ์

อันดับที่ 2  เด็กชายปันเอ

อันดับที่ 3  เด็กชายบุึญพันธ์

                             ระัดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

อันดับที่ 1  เด็กหญิงมานิดา

อันดับที่ 2  เด็กชายชนะ

อันดับที่ 3  เด็กชายโกโก้

                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อันดับที่ 1  เด็กหญิงวาตีดา

อันดับที่ 2  เด็กหญิงโมโม

อันดับที่ 3  เด็กหญิงโพ่ฉ่องเคล

รายชื่อผู้ชนะการประกวดเรียงความในหัวข้อเรื่อง   ” แม่ “

                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อันดับที่ 1  เด็กหญิงซูซูไล

อันดับที่ 2  เด็กหญิงโพฉ่องเคล

อันดับที่ 3  เด็กหญิงวานุ

รายชื่อผู้ชนะการประกวดคำขวัญวันแม่

                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อันดับที่ 1  เด็กหญิงโมโม

อันดับที่ 2  เด็กชายตันโกผิ่ว

อันดับที่ 3  เด็กหญิงซูซู

รายชื่อผู้ชนะการประกวดระบายสีภาพ

                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อันดับที่ 1  เด็กชายสุเมธ

อันดับที่ 2  เด็กชายวีระพัฒน์

อันดับที่ 3  เด็กหญิงสุพัฒนา

                              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

อันดับที่ 1  เด็กหญิงละเมี๊ยะวิน

อันดับที่ 2  เด็กชายเจเจ

อันดับที่ 3  เด็กหญิงหน่อย

                             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อันดับที่ 1  เด็กหญิงซูซู

อันดับที่ 2  เด็กหญิงวาติดา

อันดับที่ 3  เด็กหญิงพิวอิ

การประกวดวาดรูปในคอมพิวเตอร์

ผลงานของนักเรียน ลาซาลสังขละบุรี

รางวัลที่ 1 เด็กหญิง ปลา

2

รางวันที่ 2 เด็กชาย ชันตะ

2santa

รางวัลที่ 3 เด็กหญิง ซูซู

3su su

รางวัลชมเชย เด็กชาย โยวินโก้

4โยวินโก้

รายชื่อแม่ดีเด่น ประจำปี 2556

–  ปราณมณี                                                                         –  Bamboo

                                                           1. นางวิน                                                                            1. นางดอมิแหง่

                             2. นางเอเหมีย                                                                    2. นางมูจี

                             3. นางมะตู                                                                          3. นางขิ่นลาซ่วย

                   4. นางมะโอ่งยี

                   5. นางผิว